dinsdag 30 juni 2009

Vertrouwen – groeien, bloeien en snoeien

Vertrouwen is fijn. Om te krijgen en te geven. Dat laatste doe je voorzichtig, maar als het lukt kan de opbrengst heel groot, mooi, duurzaam en dankbaar zijn. Exact dezelfde letters staan zowel voor een werkwoord als een zelfstandig naamwoord (enkelvoud), dat komt in onze taal niet vaak voor. Effect van vertrouwen is een toename in creativiteit, rust, productiviteit en geluk. Genoeg reden om het fenomeen goed uit te diepen.

Voorspellen van vertrouwen
Ik ben op een bijeenkomst over vertrouwen van The Project Network, een sprekersplatform voor een betere wereld. Vertrouwen geven betekent voor mij de verwachting dat anderen bereid en in staat zijn zorgvuldig met mijn behoeften om te gaan. Ik ken twee grote denkers op het gebied van behoeftes Abraham Maslov en Marshall Rosenberg. Maslov is bekend om zijn piramidemodel dat zegt dat fundamentele behoeftes als huisvesting en voeding, een meer acuut karakter hebben dan bijvoorbeeld zelfverwerkelijking.

Compassie
Rosenberg is grondlegger van de methode NVC voor geweldloos communiceren, waarbij rekening houden met behoeftes een instrument is om jezelf en anderen compassie te geven. Daarmee kun je bijvoorbeeld conflicten voorkomen en oplossen. Maar laat ik eerst luisteren naar de inleider van vanavond, Tica Peeman, directeur van VIStrainingen. Tica vertelt dat er drie voorspellers zijn van vertrouwen binnen organisaties: transparantie, betrokkenheid en keuzevrijheid. De laatste twee begrijp ik, maar ik wil graag even uitwerken hoe ik transparantie ervaar.

Reëel en relevant
Transparantie betekent helderheid over je rechten en plichten, je weet wat er van je wordt verwacht en wat je van anderen kunt verwachten. Je vertrouwt erop dat je anderen (ook meerderen) kunt aanspreken op hun verantwoordelijkheid en dat dit positief gewaardeerd wordt. Anderzijds weet je dat wie ontevreden is over jouw handelwijze, eerst naar jou toekomt, zonder bij anderen te gaan klagen. Zo krijgt iedereen de gelegenheid misverstanden op te helderen en eventuele fouten te herstellen. Daarnaast betekent transparantie dat je impliciete afspraken expliciet maakt, zodat er geen kleine elite meer is, die de ongeschreven wetten beheerst. Expliciet maken betekent verder dat je openlijk met elkaar kunt bespreken of de afspraken reëel en relevant zijn, zodat je met elkaar een lerende organisatie bouwt die opereert op basis van synergie.

Angst geeft overleving
Tica vertelt dat mensen van nature vijf keer meer letten op gevaren dan op kansen. Vertrouwen blijft een prachtig begrip, maar we zijn dus vijf keer vaker bezig met situaties waarin we een gebrek aan vertrouwen ervaren. Dat klinkt niet positief. Doen we onszelf te kort of genieten we nu des te meer van de situaties waarin we ons wel veilig voelen? Of zou dit gewoon een gevolg zijn van natuurlijke selectie: mensen die elk risico meden omdat ze bang waren, liepen minder gevaar en daardoor méér kans zich voort te planten in de evolutie. The survival of the most frightened. De overtuiging dat wie bang is wordt beloond met overleving zit dan ergens diep in onze genen verankerd.

Bevestiging van angst
Als dat klopt zijn wij allemaal afstammelingen van angstige voorouders. En dat kan best kloppen, want het is een perfecte verklaring voor de vraag waar ik al een tijdje mee worstel: waarom is het zo moeilijk een goed milieubeleid te voeren? Antwoord: mensen zien alleen de nadelen ervan, ze zijn bang dat ze hun auto verliezen of een paar dubbeltjes van hun inkomen. Terwijl ze er iets onbetaalbaars voor terugkrijgen: een grotere kans voor hun kinderen om te overleven in een wereld met schoon water, frisse lucht en gezond eten. Misschien daarom kiezen we steeds weer de politici die onze angst voeden. Het schijnt dat mensen vooral in crisistijd behoefte hebben aan politici die inspelen op angst - kiezers zoeken de bevestiging van hun angst als een soort zekerheid in onzekere tijden.

Luisteren
Er moet een manier zijn om het tij te keren en vertrouwen te kweken. Misschien met transparantie, betrokkenheid en keuzevrijheid. Overigens zijn dit voorspellers van vertrouwen, dus geen oorzaken. Ik denk dat er wel een causale samenhang is met luisteren, zeker als je vervolgens in woord en daad aan geeft wat je hebt gehoord en daarbij zorgvuldig omgaat met de belangen van betrokkenen. Toch doen zich daarbij wel eens onverwachte wendingen voor. Banken die tot voor kort pretendeerden bastions van vertrouwen te vormen omdat ze geld van spaarders en aandeelhouders behoedzaam moesten beheren, zijn van hun voetstuk gevallen toen bleek dat hun hebzucht en domheid de trigger was van een gigantische economische crisis.

Koesteren en waarmaken
Knoeien met vertrouwen geeft een knauw. Om een samenleving te bouwen die klaar is voor de toekomst moeten we het terugwinnen en koesteren. Laten groeien, met hier en daar wat snoeien, zodat het volop kan bloeien. Vertrouwen geven is mooi, ontvangen en behouden ook. Vertrouwen hebben geeft hoop. Je kunt het vertrouwen van een ander waarmaken en vice versa. Ik wens het iedereen allemaal toe.

Links

vrijdag 26 juni 2009

Banken in burka

Astrologie en economie, volgens trendwatcher Bakas

De roze brillen zitten voor twee jaar in de kast. Trendwatcher Adjiedj Bakas voorspelt dat economische spelers pas in 2011 hun vertrouwen hervinden, dan pas kan de economie opnieuw groeien. Mogelijk hangt dit samen met de Mayakalender. Bronnen van spiritueel inzicht genieten toenemende belangstelling, al geven bedrijven nog maar heel voorzichtig toe dat ze hier gebruik van maken. “Astrologie is niets voor miljonairs”, zou een bekende Amerikaanse bankier hebben gezegd.

Voorbij de crisis
Wat hebben ambtenaren van RIVM gemeen met medewerkers van KPN, beleggers op de Amsterdamse beurs en Scandinavische ministers van Financiën? Ze gebruiken astrologie in hun werk. Dat zei trendwatcher Adjiedj Bakas bij de presentatie van zijn nieuwe boek Beyond the crisis, half juni, op Beursplein 5 in Amsterdam. “Ze houden het verborgen, ze zitten als het ware in burka”, zo onthulde Bakas in een toespraak tot enkele tientallen financieel specialisten.

Graaiende haaien
Het boek bevat bijdragen van onder meer oud-premier Wim Kok, DNB-directeur Nout Wellink en voetballer Edgar Davids. Algemene conclusie van het boek: de motor van de economie is aan herziening toe. Niet even een apk, maar een grondige revisie. De huidige crisis werd onder meer veroorzaakt doordat banken steeds brutaler en gehaaider werden, ‘het onderste uit de kan’ graaiend tot ze het deksel op de neus kregen. Dat werd verergerd door slecht leiderschap en hebzucht van aandeelhouders. De financiële sector stortte in, de hele wereld meesleurend in een diepe en langdurige depressie.

Reinigingsproces
Het klinkt dramatisch, maar het is niets bijzonders. Bakas: “Dit is de vijfde depressie in tweehonderd jaar, precies met de regelmaat die eerder door de Russische econoom Kondratieff was vastgesteld, toen hij in opdracht van het Sovjetregime de kapitalistische economieën in kaart bracht. Eerder zijn we uit diepe dalen weer omhoog geklommen, dus dat gebeurt nu ook. Eind jaren tachtig daalden de huizenprijzen plotseling met 25 procent, maar drie jaar later waren ze weer op het oude niveau. De crisis fungeert als economische winter, die net als in de natuur een reinigingsproces op gang brengt waarna de lente weer kan aanbreken. Vanaf najaar 2011 zal er groei ontstaan vanuit herwonnen vertrouwen.”

Cradle
Op korte termijn beleven we een revival van de jaren vijftig. Een opvallende trend die zich nu al voordoet is de exploderende omzet bij fabrikanten van naaimachines: zelf kleding maken is weer helemaal in, net als het laten repareren van versleten schoenen. Ook de verkoop van slaappillen stijgt. Langzaam vergroent de economie: het principe van cradle2cradle (intensief hergebruik) wordt gewoon en auto’s schakelen over op elektrische aandrijving. Het gebruik van olie neemt steeds meer af, dat is prettig voor het klimaat en voor West-Europese economieën, die minder afhankelijk worden van landen met onsympathieke regimes.

Biochemie
Een andere trend voor de komende twintig tot dertig jaar is een grote schoonmaak in de bancaire sector. Het saaie imago op de arbeidsmarkt hoeft niet meer te worden bestreden en eindelijk krijgt de sector leiderschap met oog voor ethische standaarden. Dat laatste gebeurt eigenlijk overal in de economie. Er komt in de samenleving meer staatsinvloed, maar geen mondiaal economisch beleid.

Oliewinning
Er komen nieuwe organisatievormen en allerlei opmerkelijke innovaties op biochemisch gebied. Zo wordt het rendabel om olie (terug) te winnen uit kunststof en water te destilleren uit lucht. Minder positief is het ontstaan van massale werkloosheid en arbeidsonrust. Wie de mensenrechten aan het hart gaan, zal met enige bezorgdheid gadeslaan dat China opvolger wordt van de VS als machtigste land op aarde.

Kabbalisten
China is ook het land met een schrift waar het teken voor crisis bestaat uit de tekens voor gevaar en kans. Dat geeft nou net wel weer inspiratie voor optimisme. Het is ook een land met een beschaving die vanouds belangstelling heeft voor het immateriële. Dat past bij de trend naar meer ruimte voor spiritueel besef en intuïtie. Meerdere crises zijn (correct) voorspeld door spiritueel deskundigen, zoals astrologen en Kabbalisten. Vanuit de Hopi-stam van Noord-Amerikaanse indianen werd rond de crisis van 1987 gezegd dat de laatste 25 jaar waren ingegaan van een tijdperk van 26 duizend jaar en dat enkele jaren voor 2012 een diepe economische crisis zou uitbreken. Bakas: “Toen werd daar lacherig over gedaan, nu niet meer.”

Astrologie is wetenschap
“De topman van Royal Bank of Scotland weet dat astrologie wordt gebruikt in het Nederlandse bedrijfsleven”, vervolgt Bakas. “Het is voor hem heel gewoon om er rekening mee te houden dat dit leeft bij zijn klanten. De topman van ArcelorMittal heeft op advies van zijn astroloog een ring met een oranje edelsteen om zijn rechter wijsvinger.” Tot de aanwezigen bij de boekpresentatie behoort Ricardo Fakiera, werkzaam bij de Nederlandse vestiging van de Amerikaanse bank Merrill Lynch. Hij ziet effecten van planeetstanden op menselijk gedrag, “Astrologie is de oudste wetenschap ter wereld.” Bakas citeert de oprichter van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase: ‘astrologie is niets voor miljonairs, daar moet je miljardair voor zijn’.

Omwenteling is al gaande
Na de presentatie van het boek Beyond the crisis, spreek ik met Fred Butter. Hij is acteur en spreker op het gebied van de Mayakalender, waarin 2012 een belangrijk jaartal is. Er zal volgens hem geen sprake zijn van een heftige kentering: “De omwenteling naar een tijdperk waarin we zorgvuldiger met elkaar en met de aarde omgaan, is al begonnen.” Wie zich erbij betrokken voelt raadt hij aan open te staan voor intuïtieve indrukken en compassie te hebben voor de zwakkeren.

Drinken en dobberen
Maar wat vind ik er zelf van? Intuïtie is geen onbekend gebied voor me, ik heb er al heel wat successen mee bereikt, zowel zakelijk als privé. Maar geloven in astrologie is toch weer een stap verder - het is vaak vaag, ongrijpbaar als water. Aan de andere kant is water niet bedoeld om te (be)grijpen, maar om te drinken of in te dobberen. Trouwens, biologen zeggen dat het menselijk lichaam voor tweederde uit water bestaat - toevallig evenveel als het aardoppervlak. Astronomen zeggen dat de getijden van eb en vloed samenhangen met de stand van de planeten. Is het dan niet logisch dat mensen daar ook invloed van ondergaan?

Wederzijdse excuses
Maar we kunnen nog zoveel vertrouwen hebben in de toekomst, we zullen niet leren van onze fouten als we die niet onder ogen zien. Misschien moet ik mijn bank vertellen dat ze voortaan best wat voorzichtiger mogen zijn bij het doen van riskante investeringen. Als zij vinden dat ik ze in het verleden daartoe als klant heb aangezet, zal ik daarvoor mijn excuses aanbieden. Ik hoop natuurlijk dat bankiers dat zelf ook onomwonden doen, voor hun aandeel in het ontstaan van de crisis.

Groene glorie
Dat zou mij genoegdoening geven en het is ook in hun eigen belang: wie geen verantwoording neemt voor eigen falen, draagt de schaamte daarover met zich mee. Dat knelt en stoot af als een burka rond het lijf van een mooie moslima. We gunnen de banken best dat ze kijken door een roze bril naar een glorieuze, groene toekomst. Maar toch niet in burka gehuld? Dat is geen gezicht.

Garantie
Gunnen we dat de banken inderdaad?, zo wordt me wel eens gevraagd. "Wordt het niet eens tijd om ze een lesje te leren?" Zelfs het woord boetedoening valt. Daar ben ik inderdaad ook voor mits op een constructieve manier: met excuses en de zekerheid dat herhaling is uitgesloten. Als banken op die manier garanderen dat ze hun lesje geleerd hebben, kunnen ze verder onheil voorkomen, ook voor zichzelf: klanten, medewerkers en kapitaalverschaffers zullen niet pikken dat ze weer over de schreef gaan. "Maar is het wel nodig compassie te hebben voor banken, zij behoren toch niet tot de zwakkeren?" Ik denk dat iedereen recht heeft op compassie. Trouwens, veel van de grotere banken staan door hun rol bij het ontstaan van de crisis, in moreel opzicht niet zo erg sterk. In die zin behoren ze wel degelijk tot de zwakkeren.

Links:
Andere websites rond 2012 met verschillende visies:

zondag 21 juni 2009

Sleutel tot succes van coaching


Slechts vijftien procent van het resultaat van coaching wordt veroorzaakt door de vakbekwaamheid van de coach. Dat blijkt uit de inleiding van Ben Tiggelaar op een congres voor coaches. Het is geen leuke boodschap om daar te brengen, maar uiteindelijk is er ook goed nieuws voor deze beroepsgroep.

Tot de nok
5 juni, de derde Dag van de Coach in Ede. Vanuit de ontbijtzaal van de Reehorst zie ik dat parkeerplaats volstroomt. Even later is de theaterzaal zelfs tot de nok toe gevuld, net als vorig jaar. Op het toneel staat wederom Ben Tiggelaar, gedragsdeskundige en onderzoeker. Hij is gekomen om te vertellen wat coaching succesvol maakt, op basis van de meest recente wetenschappelijke onderzoeken naar gedrag, therapie en gezondheid.

Human capital
Gedragsverandering is complexe materie. Vorig jaar meldde Tiggelaar dat in westerse landen gedrag oorzaak is van tachtig procent van de kosten van gezondheidszorg - dus niet genetische aanleg, maar bijvoorbeeld roken, stress en te weinig bewegen. Een nog schokkender cijfer: van alle mensen die een hartaanval overleefden, slaagt slechts tien procent erin om gezonder te leven. Ook organisaties lukt het niet om effectief te veranderen. Fusiegolven en reorganisaties zijn aan de orde van de dag, maar het grootste deel ervan mislukt. En het is nog moeilijker om faciliteiten te scheppen waarin medewerkers goed kunnen functioneren, ondanks alle pleidooien voor de waarde van ‘human capital’. Onderzoek van opinieburau Gallup zegt dat slechts zeventien procent van de respondenten het grootste deel van hun werkdag hun sterke punten gebruikt. Toch vindt maarliefst 73 procent het motiverend als dit wel gebeurt.

Bouwen op wat positief is
Een voorbeeld van Tiggelaar: “Stel een verwarmingsmonteur repareert uw kachel, die doet het wel weer, maar hij maakt lawaai en er zit een vlek in het tapijt. U belt het bedrijf om een klacht in te dienen en de directeur zegt dat deze monteur toch al beter presteert dan vroeger, omdat ze hem naar cursussen hebben gestuurd. Gaat u akkoord met die uitleg of zoekt u voortaan een bedrijf met monteurs die hart hebben voor hun werk? Het is veel zinvoller mensen te steunen bij het ontwikkelen van hun talent en hun passie, dan hun tekortkomingen te verhelpen. Uitgaan van het positieve, werkt beter dan bestrijden van het negatieve.”

Tandarts zonder passie
Ik denk terug aan een act van komisch duo De Mounties, in de jaren zeventig. Een patiënt komt bij de tandarts, maar die zegt “Ik zou eigenlijk moeten boren, maar daar had ik een onvoldoende voor. Ik kan uw kies trekken, maar daarbij heb ik gespiekt. Zal ik uw tanden dan maar schoonmaken, daar heb ik een goed cijfer voor gehaald?” Ook deze tandarts had duidelijk niet zoveel hart voor de zaak, je vraagt je af hoeveel tandartsen er zijn die dit niet hardop zeggen, maar het wel denken. En voor hoeveel verwarmingsmonteurs, ambtenaren, matrozen, onderwijzers en kassières geldt het zelfde?

Vier factoren
Er zijn volgens Tiggelaar vier factoren die het succes van een coachingtraject bepalen:
  • veertig procent: kenmerken van de klant, zoals talenten, kwaliteiten, vriendenkring
  • dertig procent: de relatie tussen coach en klant
  • vijftien procent: het geloof in de verandering
  • vijftien procent: de gebruikte coachingtechnieken.

Voorbereiding
De kenmerken bepalen dus in grote mate het succes van de coaching, maar buiten de coach om. De persoonlijkheid van iemand die een coachingrelatie aangaat ligt grotendeels vast en de prikkels die worden uitgedeeld door bijvoorbeeld bazen, collega’s, klanten, ict-apparatuur en familie zijn niet direct beïnvloedbaar. Wel kan een coach zijn klanten helpen zich mentaal te sterken, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van taken waar ze tegenop zien. Uit onderzoek is gebleken dat door deze verbetering van de kenmerken, het aantal succesvol uitgevoerde taken stijgt van twintig tot dertig procent naar zeventig tot tachtig procent.

Beloning werkt
Een goede relatie met een coach kan voor een klant stimulerend zijn om te groeien. Bij gedragsverandering werkt positieve bekrachtiging (beloning) beter dan negatieve (straf). Bij een onderzoek onder mijnwerkers is gebleken dat het aantal ongevallen spectaculair daalde door hieraan een beloning te koppelen. Dit was veel effectiever dan methodes die in het verleden werden gebruikt, zoals voorlichtingscampagnes.

Stretchen
Dat de klant gelooft dat het coachingtraject verandering teweeg brengt, speelt ook mee. Een van de onderdelen daarvan is efficacy, de inschatting van iemand of hij in staat is een bepaalde taak goed te vervullen. Waar sommige coaches erop gericht zijn dat hun klanten groeien door te ‘stretchen’ (het doen van moeilijke opdrachten), is er blijkbaar ook veel voor te zeggen om gemakkelijke opdrachten te geven en zo zelfvertrouwen te kweken.

Vijf fasen
De gebruikte coachingtechnieken is een andere factor die het succes van een coaching bepaalt. Tiggelaar adviseert om tijdens het coachingtraject het accent te verschuiven van denken naar doen, waarbij de klant steeds meer aan het stuur komt te zitten. “Eerst breng je in kaart wat eigenlijk het probleem is, daarna laat je de klant overwegen wat de voor- en nadelen van een oplossing zijn. De derde fase is het voorbereiden van de eigen gedragsverandering en de vierde fase het uitvoeren daarvan gedurende minimaal zes maanden. Fase vijf is het instandhouden van het nieuwe gedrag.”

Krachtig systeem
Tiggelaar zegt dat minstens 95 procent van het menselijk gedrag onbewust wordt bepaald. Bij eerdere gelegenheden noemde hij de Deense wetenschapsjournalist Tor Norretrander, die heeft gemeld dat mensen elf miljoen signalen per seconde krijgen, waarvan het brein er gemiddeld veertig bewust kan verwerken. Dat is niet gemakkelijk te accepteren, maar het geeft ook grote mogelijkheden. Ons onbewuste is een krachtig systeem dat enorme hoeveelheden informatie uit onze zintuigen supersnel kan verwerken. Dat geldt niet alleen in de kunst of de sport, ook bij prestaties op de werkvloer. (bron: mijn artikel in Personeelbeleid van december 2006. Hier aanvragen).

Vijftien procent
Net als het geloof in de verandering is het succes van een coachingtraject voor vijftien procent te verklaren uit de door de coach gebruikte technieken. Ook al is menige coach ervan overtuigd dat zijn methode werkt voor iedereen, dat is blijkbaar in zeer beperkte mate het geval. Tiggelaar brengt een volle zaal van enthousiaste coaches dit ongetwijfeld slechte nieuws en relativeert dat ook weer: “De door u gebruikte technieken hebben voor vijftien procent direct invloed, maar ze spelen ook mee bij de andere drie factoren, die samen voor 85 procent het succes van uw werk bepalen.”

Doelen en middelen
Dat is opmerkelijk. Een coach kan zijn interventies richten op een gedragsverandering, maar ook op de andere drie factoren: gebruik maken van positieve elementen in de omstandigheden, stimuleren van geloof in de verandering en het opbouwen van een goede relatie met de klant. Maar dan moet er een bewust(!) onderscheid worden gemaakt tussen doelen en middelen. Als het doel is dat iemand een baan vindt die bij hem past, dan kunnen de interventies tevens (als middel) gericht zijn op de andere drie factoren.
  • de omstandigheden kunnen bijvoorbeeld worden beïnvloed met de opdracht om dagelijks één aantrekkelijke vacature te vinden (dit geeft focus, activering en het zoeken van een nieuwe omgeving)
  • het geloof in succes kan worden gestimuleerd door het geven van succesverhalen van vroegere werkzoekers
  • en de relatie met de klant kan worden vormgegeven door het tonen van compassie bij tegenslagen.

De sleutel
Coaching realiseert een verandering. De coach heeft voor vijftien procent direct invloed op het goede verloop van proces, de invloed stijgt enorm als de verandering indirect wordt beïnvloed via de andere drie factoren. Zoals het rijden van een auto iets heel anders is dan het starten ervan. Het rijden vergt een reeks van complexe handelingen, terwijl het starten niet veel meer is dan draaien aan de contactsleutel. Toch is die sleutel onmisbaar voor het maken van een autorit. Dat wordt bewezen wanneer aan het eind van de dag de parkeerplaats weer leegstroomt.

Zie verder deze websites:
Ben Tiggelaar
Personeelbeleid, P&O-vakblad
Tijdschrift voor Coaching, organisator van de Dag van de Coach
Foto Corbino is de maker van de foto

dinsdag 9 juni 2009

Klantvriendelijk?

Ik heb een communicatiebureau nodig. Niet voor het uitbesteden van een klus (ik heb zelf zo'n bureau), maar om te netwerken. Zij hebben een klus gekregen die ik voorheen deed. De opdrachtgever, projectleider bij een overheidsinstantie, raadde mee aan met ze kennis te maken.

Muziek in de oren
Ik bekijk de website. Het duurt vijftien seconden voordat deze is geopend. Dat kan toeval zijn, misschien had mijn pc gewoon even een hapering. Dan komt er een muziekje op, ik scroll omdat ik het geluid bovenaan het scherm niet kan uitzetten. Maar het kan onderaan ook niet.

Irritatie
Ik werk de diverse pagina's af, steeds met een ander muziekje. Best leuke deuntjes, maar ik wil ze niet horen. De irritatie groeit. Dan blijft de site ook nog hangen. Ik surf er opnieuw heen en zoek een telefoonnummer. Ik overweeg de muziek aan te laten als ik bel, dan kan ik gelijk uitleggen hoe hinderlijk het is.

Mededeling
Toch is dat erg onbeleefd, ik ben genoodzaakt de website te verlaten. De telefoon wordt snel opgenomen, een vriendelijke dame geeft een ander nummer. Als ik dat bel krijg ik een antwoordapparaat van een hotel. Na een lange mededeling dat ik een 06-nummer moet bellen, wordt gezegd dat ik toch kan inspreken. Maar dan wordt de tekst herhaald in het Engels. Ik leg neer. Het nummer klopt.

Fouten
Hoe kan dit?!? Lange laadtijd, ongevraagde muziek, niet aanbieden terug te bellen en dan nog meer geklungel aan de telefoon. Wat voor fouten heb ik moeten maken om aan dit bedrijf een klus te verliezen? Het maakt me nieuwsgierig, ik ga ze vast nog eens bellen.