zondag 29 mei 2011

Hostway Howl - Stommiteiten van provider Hostway

Hoed u voor Hostway

Provider Hostway schreef vier keer ten onrechte € 350 af van mijn rekening. De helpdeskmedewerkers zijn altijd behulpzaam. Ze raadplegen een manager en geven dan aan mij door dat het niet meer zal gebeuren. Het is niet bekend of de manager, die ik zowaar één keer spreken kreeg, een loze belofte doet of dat hij met de handen in het haar zit. In elk geval: nu het probleem zich voor de 4e keer voordoet, werd het tijd voor maatregelen via twitter en blogger.

10 juni
Nieuwe ontwikkeling: ik ontvang een aanmaning van een incassobureau. Die luisteren meestal niet. Maar http://www.bvcm.nl/ verzekert mij van wel.

16 juni
De betalingstermijn in de aanmaning is gister verstreken. Ik bel BvCM om te melden dat ik nog steeds geen reden zie om te betalen. Mijn contactpersoon is niet aanwezig, de vervanger is het met mij eens. Hij heeft mijn mailadres in het dossier gevonden en bevestigt zoals beloofd dat de betalingsverplichting is opgeschort tot er duidelijkheid is. BvCM heeft dus de administratie beter voor elkaar dan Hostway.

15 juli
Sinds half juni geen nieuws. Ik ben zelfs een weekje op vakantie geweest zonder dat Hostway rampen heeft veroorzaakt. Is dit nu een stap in de goede richting? Ik zou toch liever uitsluitsel krijgen:
 • de garantie dat ik nooit meer word lastiggevallen met onterechte facturen en incasso's
 • het schenden van deze afspraak leidt tot een schadevergoeding van € 250 per keer
 • schadevergoeding wegens omzetderving door het uitzoekwerk rond deze affaire ad € 250.
De professionaliteit van BvCM zou waarlijk groots zijn, als ze zich toch iets meer kunnen inspannen om duidelijkheid te geven.

2 augustus
Iemand vroeg of ik niet woedend ben door deze aanhoudende malversaties om via een ooit gegeven incassomachtiging mij geld af te troggelen. De vraag begrijp ik wel, maar ik ben niet van plan dit te melden bij het tv-programma Opgelicht, ik weet niet of er sprake is van kwade opzet, ik denk dat hier misschien een organisatiecultuur speelt met als kenmerken:
 • het doen van toezeggingen krijgt veel meer aandacht dan de nakoming ervan
 • de strijd tussen de diverse onderdelen van de organisatie om een belangrijke positie in het bedrijf krijgt meer aandacht dan de tevredenheid van de klant. Bijvoorbeeld als persoon of afdeling A een toezegging doet die door persoon of afdeling B moet worden nagekomen, dan wordt dit niet met B overlegd, waarna B zal gaan dwarsliggen
 • verantwoording kunnen afleggen dat de regels nauwgezet zijn uitgevoerd is belangrijker dan onder ogen zien dat de regels niet werken met als gevolg een vicieuze cirkel van inefficiency, ontevredenheid van klanten en veel extra werk, waarvan de kosten vervolgens weer door de klanten betaald moeten worden
Werken voor Hostway kan niet echt leuk zijn, in die zin voel ik medeleven met de mensen die dat moeten doen.

14 december
Ik realiseer me dat ik al een half jaar niets meer gehoord heb. Een half jaar zonder onterechte incasso's en dito aanmaningen, dat is eigenlijk wel een héél goede ontwikkeling. Misschien is het nu nog een kleine stap naar excuses.

21 februari 2012
Wat hielp uiteindelijk? Niet de mentions die ik op twitter heb gegeven en zelfs niet de RT's die ik mocht ontvangen. Ik bleef gewoon aan de bel trekken, kreeg op 20 februari 2012 nog een mail met een bedrag van € 446. En toen was het plotseling afgelopen. Hostway ontdekte een systeemfout in de administratie en crediteerde € 357. Dan komen we inderdaad uit bij het bedrag waarvan ik de verplichting wel erken: € 89 incl BTW voor de domeinen www.mindmap.pro en www.webcheck.pro.

5 juli 2012
Sinds ik tweemaal ben gebeld door Hostway en deze mail heb ontvangen, lijken alle misverstanden uit de weg geruimd. De factuur die ik daarna kreeg was correct.


Graag hoor ik jouw ideeën: 
 • hoe kan kafkaësk gedrag van bedrijven worden bestreden of voorkomen?
 • hoe kan de internetgemeenschap worden gewaarschuwd voor de risico's van slordigheden in de administratie bij bedrijven?
Alle geweldloze ideeën zijn welkom in het reactieveld onderaan deze pagina.

Deze pagina is ook te bereiken via http://bit.ly/hostway-howl

==
In English (especially for management at Hostway headquarters)
Provider Hostway debits several times an amount of € 350 without any reason, as they acknowledge themselves. That it goes on made me think of an effective way to stop them. Perhaps by twitter and blogger?

June 10th
New development: notice from  a debtcollection agency. Usually they don't listen, but http://www.bvcm.nl/ assures me they do.

June 16th
BvCM assures me that the need to pay is suspended until my obligations are clarified. They have access to my file and immediately send the e-mail they promise to confirm their answer by telephone.

July 15th
No developments in the past month. I even had a short holiday without Hostway causing new disasters. Is this a step in a good direction? I rather had definite answers:
 • guarantee that i will never again be bothered by sloppy invoices and debits
 • any violation of this leads to damages of € 250 every time it happens
 • damages for spilt time € 250.
BvCM would reach a higher level professionality, if they could do a bit more their best to clearify this definitely.

August 2nd
Someone asked me why i'm not furious about this racketing. I understand the question, but i am nog really sure if there is malicious intent, mayby it is just organisation culture:
 • making promises gets much more attention than keeping them
 • competition between different parts of the organisation leads to an internal struggle of power
 • accounting for observing the rules painstaking is much more important than accepting that some rules do not work, leading to a vicious circle of inefficiency, unsatisfied clients, extra work, extra costs and so on ...
Working for Hostway must be very unsatisfying. So, in a way i feel compassion for people there.

December 14th 2011

I just realise that for over half a year, i heard nothing. Six months without any kind of unjust debits or debtcollection notices is quite a positive development. Maybe a small step to an apology.

February 21st 2012
Finally i get two calls from Hostway and an e-mail with apologies.


I would like to hear your ideas: 
 • how can this behaviour of companies be challenged or prevented?
 • how can the internetcommunity be warned for the risks of companies with sloppy billing?
Any non-violent ideas are welcome in the field below.
Shortcut to this page: http://bit.ly/hostway-howl

Mogelijkheden (possibilities):
 • juridische maatregelen (see them in court)
 • publiciteit (publicity)
 • klagen bij de bank zodat ze geen automatische incasso's meer mogen doen (complaint at the bank)
 • posters laten drukken met een misvormde versie van hun logo (print posters with a distorted version of their logo)
 • oproep doen om geen klant te worden bij Hostway (call: don't get ever a customer)
 • ...jouw idee is hieronder welkom (your idea is welcome underneath)
Dank. Thanks.

De pagina die u leest is doorgeplaatst bij Hyves, ook daar komen reacties binnen.
This blogpage is also published at Hyves.