dinsdag 19 augustus 2008

Cramer en de subsidie aan Milieudefensie

Minister Cramer van VROM wil de subsidie aan Milieudefensie terugdraaien. Ik hoop maar dat het niets anders is dan paniekvoetbal van een minister die ik ken als inhoudelijk zeer deskundig, verstandig en integer, maar die schijnt te kampen met een afnemende populariteit, wat in de poltitiek nu eenmaal kan leiden tot turbulentie. Het is ongetwijfeld goedbedoeld (een minister heeft natuurlijk wel wat draagvlak nodig), maar ondoordacht.

Kwijt of rijk
Zolang Cramer de kritiek op Milieudefensie niet hard onderbouwt, lijkt het allemaal een poging de werkgevers voor zich te winnen. Die zijn de milieubeweging liever kwijt dan rijk en uiten daarom harde beschuldigingen.

Verwondering
Eerder pleitte Frits Bolkestein, als fractievoorzitter van de VVD voor het afschaffen van de subsidie, onder meer omdat Milieudefensie gekant was tegen de uitbreiding van Schiphol. Het was toenmalig Schipholdirecteur Hans Smits die zijn verwondering hierover uitsprak. En het was senator Bierman van de eenmansfractie OSF die erop wees dat de overheid nog veel meer subsidie geeft aan organisaties die zelf nog veel meer geld hebben en die het overheidsbeleid nog veel feller bestrijden, zoals 'Nederland Distributieland'. Deze organisatie was indertijd berucht, mede door hun geslaagde pogingen om de Betuwelijn te afficheren als een milieuvriendelijk en economisch rendabel project. Dat bleek niet waargemaakt te worden.


Schade voor economie landschap en milieu
Het landschap rond de lijn is zwaar beschadigd, zonder dat er positieve milieueffecten zijn gerealiseerd. Dat komt onder meer omdat de lijn nog steeds nauwelijks gebruikt wordt. Dus de rentabiliteit is al helemaal ver te zoeken. Door geld weg te gooien is Nederland economisch achterop geraakt.

En waar Milieudefensie strijdt voor het milieu, dus het algemeen belang, doen deze clubs dat niet. Ze huren dure lobbyisten in die in achterkamertjes hun eenzijdige en soms maatschappelijk verwoestende werk doen.

Lichtpunt in de plannen
En daar zit gelijk een lichtpuntje in de plannen van Cramer. Als de regering consequent is worden ook dergelijjke subsidies stopgezet. Dat spaart een heleboel geld en het beleid wordt beter van kwaliteit (meer gericht op algemeen belang). Misschien is het dan ook wel reëel om de subsidie aan Milieudefensie te verminderen, zij hoeven geen tegenwicht meer te geven aan de eenzijdige werkgeverslobby want die is verdwenen. De realiteit van de milieuproblematiek is niet meer onderhevig aan getouwtrek in achterkamertjes, maar komt gewoon in beleidsnota's ter sprake. En dat schept weer nieuw perspectief voor het draagvlak dat nodig is voor ... een goed milieubeleid.