dinsdag 18 augustus 2009

Nogmaals Wilders - ditmaal Geert versus Fatima

Ook wie mij niet respecteert, verdient respect. En ik zal ervoor vechten om te kunnen blijven zeggen dat ik iedereen respecteer, dus ook Geert Wilders en Fatima Elatik.

Zij vergelijkt Wilders met Hitler. In de VS vergelijken extremisten Obama met Hitler. Zo komt Wilders zowaar nog in goed gezelschap terecht.

Niet overtuigend
De manier waarop Fatima Elatik bij de EO vanavond haar standpunt toelichtte wekte bij mij sympathie voor Wilders. Ze herhaalde steeds dat zij 'wat doet', terwijl Wilders alleen maar 'wat roept'. Dat was voor mij niet echt overtuigend en bovendien was het geen antwoord op de door Andries Knevel terecht met nadruk gestelde vraag: "Waarom doet u precies wat u Wilders verwijt, het demoniseren van medemensen?"

Mandela en Berlusconi
Ik ben als PvdA-lid, vastbesloten vanuit solidariteit en respect naar mijn medemensen te kijken, ongeacht hun geloof, ras, opvatting of wat dan ook. Zelfs ongeacht de wijze waarop mensen hun opvattingen uiten in mijn richting of die van anderen. Ook wie mij niet respecteert, verdient respect, alleen al omdat we anders in een escalatie van afkeuring belanden. Ik heb daarom evenveel respect voor Wilders als voor Mandela, Obama, Elatik, Balkenende, Bos, de dalai lama, koningin Rania van Jordanië, Berlusconi, mijn bovenbuurvrouw, mijn benedenbuurman en ieder ander.

Bewondering en afschuw
Net zo vastbesloten als ik ben om dit respect in ieders richting waar te maken, ben ik van plan de signalen te verstaan die door het succes van Wilders worden afgegeven. Ik bewonder zijn moed, ik verafschuw zijn standpunten. Ik bewonder de wijze waarop hij als een guerillastrijder de gevestigde partijen voor schut zet, ik betreur dat die hem zoveel kansen voor open doel geven om te scoren. Nu ook Elatik weer.

Plank mis
Ongetwijfeld rekent ze op applaus van sommige moslims en (misschien nog belangrijker) van degenen binnen de PvdA die beslissen over haar kandidatuur bij de volgende verkiezingen. Maar als het haar doel is om de opmars van Wilders te stuiten, dan slaat ze de plank mis. De doorsnee burger ziet dat gestuntel met die plank en die ziet ook dat politici van gevestigde partijen het moeilijk vinden om die plank NIET voor hun kop te houden.

Onbevangen
We gaan spannende lokale campagnes tegemoet. De grote vraag is: hebben gevestigde partijen de moed om hun fouten uit het verleden openlijk onder ogen te zien en onbevangen te luisteren naar wat PVV-kiezers beweegt? Zij denken dat het uitbrengen van een proteststem een juiste keuze is en die overtuiging groeit alleen maar zolang hun leider met scheldwoorden wordt bejegend.

Grote partijen
Hoe lastig is het om dat onder ogen te zien? Een klein beetje empathie voor je achterban en je weet het. Ik wens het dit land toe dat de PvdA en de andere grote partijen daartoe overgaan. Dan blijven ze groot.

Links
PvdA
Fatima Elatik
PVV
Knevel & Van den Brink