zondag 18 januari 2009

Gezocht: respectvolle verhouding M/V


Op 9 februari is in Amsterdam het Godinnenspektakel. Op de website van dit evenement wordt in vriendelijke taal gesproken over de “derde emancipatiegolf” die voor vrouwen en mannen voordeel zal brengen. Toch zijn er bijna uitsluitend vrouwelijke sprekers en er is korting voor studerende moeders. Blijkbaar wordt weinig verwacht van ervaringsdeskundigheid van vaders die zonder partner kun kinderen opvoeden, terwijl juist zij een prima bondgenoot zouden kunnen zijn. Ik heb de indruk dat het zoals gewoonlijk vooral gaat over wat mannen hadden moeten doen of zouden moeten doen en niet over wat vrouwen kunnen doen of willen doen.

Mannen kunnen winnen
Wel zie ik sporen van vernieuwing. Dat mannen veel te winnen hebben bij emancipatie denk ik al heel lang, maar ik hoor nu voor het eerst dat er Godinnen bestaan die het daarmee eens zijn. Tot nu toe heb ik namens het feminisme bijna uitsluitend de volgende redenering gehoord als het ging over de positie van mannen:
 • "emancipatie gaat over macht"
 • "mannen moeten macht afstaan"
 • "dat willen ze niet"
 • "dus zijn ze tegen emancipatie"
 • "dat kan (uitsluitend) worden veranderd door mannen te minachten en te beschuldigen"
 • "als dit niet helpt constateren we dat mannen onrechtvaardig en onhandelbaar zijn"
 • "we zijn daar woedend over"
 • "deze woede uiten we door het minachten en beschuldigen te intensiveren"
 • "we zeggen niet dat we kwaad zijn, we zeggen dat we vol empathie een dialoog met mannen proberen te voeren"
 • "en we zeggen dat dit niet lukt omdat mannen het niet kunnen of niet willen of gewoon niet doen"
 • "het maakt niet uit wat we zeggen, als het maar verwijtend is"
 • "zolang mannen het verwijt niet tegenspreken, is het waar"
 • "mocht een man wel reageren, dan maken we hem een nieuw verwijt, net zo lang tot hij zijn mond houdt"
 • "wie verlegen zit om verwijten, hoeft alleen maar te zeggen dat mannen helaas mannelijk zijn, dus: dom, gewelddadig, egoïstisch, onvolwassen, seksbelust kortzichtig, ongevoelig, niet-communicatief, onnadenkend en/of ontrouw".

Emotioneel kwetsbaar
Doordat mannen zich hier nauwelijks tegen verweren, laten ze toe dat de verwijten steeds scherper worden. Mannen zijn zich meestal niet bewust van deze boodschappen, omdat ze de impliciete signalen niet goed weten te interpreteren. En als de boodschap wel doordringt, worstelen ze met hun houding. Ze voelen zich emotioneel kwetsbaar en ze weten dat ze daarbij niet zo stevig in hun schoenen staan.

Touwtrekken
Zo ontaardt de verhouding tussen mannen en vrouwen in een partij touwtrekken. Waarbij vooral aan één kant word getrokken met de hakken stevig in het zand. Er komt geen dialoog op gang en dus worden de voordelen van emancipatie voor mannen en vrouwen niet duidelijk:
 • emancipatie is primair een proces van persoonlijke groei
 • mannen kunnen ervan genieten om voor kinderen te zorgen
 • ze kunnen dat ook heel goed (dat schijnen alleen onderzoekers te weten)
 • voor het verdelen van huishoudelijke klussen kan best een eerlijke oplossing worden gevonden, als daarbij ook de taken worden meegerekend die traditioneel aan mannen worden overgelaten
 • ditzelfde geldt voor andere vraagstukken die terecht door het feminisme zijn aangezwengeld, zoals arbeidsvoorwaarden (salaris en loopbaanperspectief) en maatschappelijke waardering voor waarden en activiteiten die traditioneel vrouwelijk zijn.

Goden en godinnen

Positief is dat duidelijk wordt dat mannen voordeel hebben bij emancipatie . Daarnaast is het fijn om te weten dat ik als man welkom ben op het Godinnenspektakel, maar ik reken mijzelf niet tot de godinnen. En ik behoor volgens de organisatoren evenmin tot de goden, anders zouden ze een andere titel voor de bijeenkomst hebben bedacht. Door erbij te zijn zou ik aanvaarden dat ik tot het voetvolk behoor, dat is een beetje vervelend want ik wil graag gelijkwaardig zijn (wat het feminisme officieel ook nastreeft).

Godenspektakel
Ik ben trouwens benieuwd wat er zou gebeuren als mannen op het idee komen om een Godenspektakel te organiseren, waar vrouwen welkom zijn. Zouden ze komen? Ik denk het niet, ik denk dat er een storm van protest opsteekt. ‘Dit is het zoveelste bewijs dat mannen overmoedig, machtsbelust en oppervlakkig zijn.’

Excuusguus
Er is een mannelijke spreker, maar ik denk dat die het risico loopt in de rol te worden gedrukt van Excuusguus. Ik denk dat het ondanks alle goede bedoelingen weer zo’n manifestatie wordt waarin veel over mannen gepraat wordt, maar niet met mannen. En ik heb niet het gevoel dat ik daar wat aan heb of dat anderen (M/V) er iets mee opschieten als ik luister of een bijdrage lever.

Links


2 opmerkingen:

 1. Haha bof ik even dat ik de reactie van het Mannenforum net als Maarten in mijn emailbox krijg!

  Het is toch elke keer opvallend hoe mensen alleen maar lezen wat zij willen lezen. Wij hebben maar een mannelijke spreker? Een excuusguus? Pardon!http://www.godinnenspektakel.nl/VaderschapZorg.php. We hadden er zelfs meer maar door het vervallen van een thema zijn er twee minder (voeding & natuur) Onze hele vaderschap & zorg kerngroep zijn mannen. Rutger Groot Wassink Papa plus, Lauk Woltring (zie zijn filmpje)en Frank Meijer van Papawieanders.nl en dan natuurlijk beheerder van onze mannen forum Maarten Moens.

  Wat betreft het woord Godin, er zijn maar weinig mensen die daar niet over vallen blijkt. Grappig genoeg wordt er nu net een nieuw logo gemaakt, waar ook de Goden in terug komen...

  Ik zou maar wel komen als ik jou was!Niet als voetvolk dat is je eigen invulling. Ik weet zeker dat je die term nergens in onze teksten hebt kunnen vinden. Wat is het dat het woord Godin in termen van superioriteit wordt vertaald? Waarom roept dit een gevoel van inferioriteit op bij sommige mensen? Ik sta er werkelijk versteld van wat voor een scala van emoties dit kleine woordje in mensen weet los te maken. Het blijkt een woord te zijn dat mensen erg diep raakt en allerlei beelden losmaakt....interessant genoeg beelden die vaak overeen komen met ons innerlijke beeld van vrouwelijkheid.

  Als je niet komt, mis je de kans om samen te komen met een groep mensen die hetzelfde willen als jij, werkelijke gelijke waardering tussen mannen en vrouwen. Zo’n kans laat je toch niet aan je voorbij gaan?!

  Sabriye Sambou
  Projectcoordinator Godinnenspektakel

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dag Sabriye,

  Dank voor je reactie. Ik ga even in op de m.i. belangrijkste punten, met mijn reactie voorafgegaan door *:
  -mensen lezen wat zij willen lezen.
  *Dat klopt, dat is natuurlijk en logisch. Het stoort je blijkbaar dat ik het ook doe. Is het zo belangrijk dat ik alles lees zoals jij het leest? Ik blijf liever authentiek mezelf.
  -Er zijn meerdere mannelijke sprekers.
  *Ik had er slechts één gezien. Jij zegt dat het er meer zijn, dank voor de aanvulling.
  -er zijn weinig mensen die vallen over het woord Godin.
  *Ik heb niet de pretentie te spreken namens alle mensen, alleen namens mezelf.
  -Je staat verstelt van de emoties die door het woord Godin bij mensen worden opgeroepen.
  *Dit lijkt me strijdig aan je vorige punt. Een reactie kan ik daarom op dit moment niet geven.

  Ik proef in je reactie weinig begrip voor mijn mening. Dit versterkt mijn overtuiging dat de aanwezigheid van mannen wellicht welkom is, maar hun inbreng niet. Daarom heb ik nog steeds geen behoefte om te komen.

  Ik wens je een goede bijeenkomst.

  BeantwoordenVerwijderen